OOT-OOT DIIVANITEEMALINE TARBIJAUURING

Kvaliteetmööbli arendaja ja tootja Oot-Oot Stuudio viis hiljuti läbi tarbijauuringu, et selgitada välja, millised on eestlastest diivaniostjate eelistused. Tarbijauuring näitas, kust leitakse ostusoovil infot uue diivani kohta.

Küsitlusest selgus, et 1/3 vastanutest ei ole oma olemasoleva diivaniga rahul. Otsingumootorite kasutamine uue diivani otsimisel on üllatavalt madal. Pigem minnakse otse suuremate sisustuskaubamajade ja tuntumate tootjate kodulehekülgedele või sõidetakse sisustuskaubamajadese kohale. Sõprade ja tuttavate soovitustel on samuti kaalu. Diivani puhul peetakse vaieldamatult kõige olulisemaks selle mugavust (52%), seejärel võrdselt välimust ja kvaliteeti. Võrreldes teiste omadustega on ökoloogilisus diivani juures veel vähetähtis aspekt, kuid otse küsides peetakse diivani inimesesõbralikkust siiski oluliseks. Eestlased ei pea diivani soetamisel kaubamärgi tuntust oluliseks kuigi ligikaudu pooled vastajatest on veendunult Eesti toodangu austajad. Umbes 47% vastanutest on valmis maksma diivani eest kuni 1000 eurot, 30% inimeste hinnapiir jookseb 1500 euro juures. Järelmaksu võimalus on pigem oluline. Internetist diivani soetamist peljatakse ja diivanile oodatakse vähemalt kahe aastast garantiiperioodi.

Uuringule, mis viidi läbi perioodil 19.02-03.03.2014 vastas 1103 inimest.

Graafikud:

tarbijauuring

tarbijauuring 2tarbijauuring 3tarbijauuring 4

tarbijauuring 5

tarbijauuring 6 tarbijauuring 6   tarbijauuring 7

tarbijauuring 8

 

tarbijauuring 9