Yksityisyyskäytäntö

Oot-Oot Stuudion tavaramerkin juridinen elin, Tume Hall OÜ, on ottanut itselleen velvoitteen suojata asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Sen perusteella olemme laatineet oheiset yksityisyyskäytännön periaatteet, jotka käsittelevät asiakkaan tietojen keräystä, käyttämistä, julkaisua, eteenpäinlähetystä ja tallentamista. Meidän toimintamme internetissä on kaikkien asiaankuuluvien toimintojen ja vastaavien Euroopan Unionin säädöksien sekä Viron Tasavallan lakien mukaista. Pyydämme sinua varaamaan hieman aikaa meidän yksityisyysperiaatteisiin tutustumiseksi.

Henkilötietojen kokoaminen

Henkilötiedot ovat tietoja, joita Tume Hall OÜ kokoaa yksityishenkilön kanssa solmittua sopimusta solmittaessa tai häneen yhteyden ottamiseksi.

Asiakkaan ja käyttäjän henkilötietojen kokoaminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

 • Esitettäessä yhteystietoja (mukaan lukien nimi, sosiaaliturvatunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mieluinen yhteydenottotapa) meidän verkkosivullamme tai muualla (esimerkiksi kaupoissa;
 • Verkkosivua käytettäessä asiakkaan ja käyttäjän tilitiedoista tai evästeiden (cookies) kautta;
 • Ostoa tai tilausta suoritettaessa meidän kaupassamme tai verkkokaupassamme, kun tallennetaan henkilön yhteystietoja tai ostosmieltymyksiä (Tume Hall OÜ voi pyytää tietyillä verkkosivun alueilla vapaaehtoista henkilötietojen ja henkilökohtaisten tietojen esittämistä. Pakolliset henkilötiedot voivat sisältää nimen, osoitteen, postinumeron, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja muita tietoja);
 • Osamaksuhakemusta jätettäessä
 • Oot-Oot Stuudio on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja välittää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Maksekeskus AS:lle. Maksuja välittää Maksekeskus AS.

Muiden tietojen kerääminen

Keräämme myös muita kuin henkilötietoja – tietoja, joita ei voida sitoa suoraan yhteen tiettyyn henkilöön (sukupuoli, ikä, kieli, asuinpaikka).

Voimme kerätä tietoja myös yleisistä asiakastoiminnoista meidän kaupoissamme ja verkkosivullamme.

Kerättyjen henkilötietojen käyttö

Tume Hall OÜ käyttää seuraavia tietotyyppejä:

 • Nimi – tarpeellinen sopimuksen solmimiseksi ja täytäntöönpanon takaamiseksi;
 • Postiosoite –  tarpeellinen sopimuksen täytäntöönpanoa varten tilattaessa tuotteita, sillä muussa tapauksessa ei ole mahdollista panna sopimusta täytäntöön eli toimittaa tilattuja tuotteita. Siinä tapauksessa, jos asiakas tilaa tuotteita kolmannelle henkilölle, asuinpaikan tietoja ei tarvitse esittää, vaan tilaukseen tulee merkitä osoite, johon tarvitsee toimittaa;
 • Sähköpostiosoite – tarpeellinen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, täytäntöönpanon takaamiseksi ja laskujen esittämiseksi;
 • Puhelinnumero – tarpeellinen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, täytäntöönpanon takaamiseksi, mm. tiedotteiden lähettämiseksi häiriöiden ilmetessä palveluiden saatavuudessa.
 • Muut kuin henkilötiedot (sukupuoli, ikä, kieli, asuinpaikka) – tarpeellisia, jotta voimme lähettää asiakkaille ja käyttäjille hyödyllisiä tietoja ja saisimme tietää, mitkä verkkosivun, tuotteiden ja palveluiden osat ovat kaikkein kiinnostavimmat.

Kun asiakas tai käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön suoramarkkinointitarkoituksessa, hänelle lähetetään markkinointi luonteisia tiedonantoja hänen Tume Hall OÜ:lle antamillaan yhteystiedoilla. Asiakkaalla tai käyttäjällä on milloin tahansa oikeus luopua suoramarkkinointitarkoituksissa lähetettävistä tiedonannoista. Ohje kaupallisista tiedonannoista luopumiseksi on lisätty jokaiseen kaupalliseen tiedonantoon.

Tiedoista vastuussa oleva ja valtuutettu käsittelijä

Asiakkaan ja käyttäjän tiedoista vastuussa oleva käsittelijä on Tume Hall OÜ, rekisterinumero 11547977, sijainti Rävala 7, Tallinna Harjumaa 10143.

Tume Hall OÜ voi antaa tietojen käyttöön oikeuden valtuutetulle käsittelijälle palvelun tarjoamis- ja palvelutarkoituksella. Kuten myös markkinointitarkoituksella, paitsi silloin, kun asiakas tai käyttäjä on päättänyt toisin tai on myöhemmin evännyt kyseisen suostumuksen, tiedottaen siitä kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa. Valtuutetut käsittelijät ovat Tume Hall OÜ:n yhteistyökumppanit kuljetuksen järjestämisessä, tuotannossa, osamaksun järjestämisessä ja kirjanpidossa. Valtuutettu käsittelijä voi  käsitellä tietoja ainoastaan Tume Hallin antamien konkreettisten tehtävien suorittamiseen.

Tietojen säilytysaika

Tume Hall OÜ säilyttää tietoja niin kauan, kuin niitä tarvitaan tietojen käytön päämäärän saavuttamiseksi tai lakipohjaisten vaatimusten erääntymisaikojen saapumiseen asti, sekä lakipohjaisen asiakirjan säilytysajan saapumiseen asti (arvonlisäverolain ja kirjanpitolain mukaisesti 7 vuotta).

Asiakkaan tietojen käyttöön liittyvät oikeudet

Kerättyjen tietojen käyttöön liittyen ovat asiakkaalle voimassa seuraavat oikeudet:

 • Asiakkaalla on oikeus saada Tume Hall OÜ:ltä tietoja tietojensa käytöstä laissa säädellyllä menettelyllä ja laajuudella;
 • Asiakkaalla on oikeus vaatia Tume Hall OÜ:ltä tietojensa käytön lopettamista ja tietojen korjaamista, sulkemista ja poistoa;
 • Asiakkaalla on oikeus hyväksyä tai kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai markkinointitarkoituksiin;
 • Asiakkaalla on oikeus kääntyä oikeuksiensa puolustamiseksi tietoturvatarkastuslaitoksen (Andmekaitse Inspektsioon) ja tuomioistuimen puoleen.

Kerättyjen henkilötietojen muuttaminen

Asiakkaan tunnistamiseksi ja hänen kanssa yhteyden ottamiseksi koottuja henkilötietoja on mahdollista nähdä, muuttaa ja täydentää meidän verkkosivullamme „Minun tili“ -kohdasta.

Sähköpostin (Oot-Oot Stuudion verkkosivun käyttäjätunnuksen) muuttuessa pyydämme sinua tiedottamaan meille siitä, koska asiakkaalla ei itsellään ole mahdollisuutta muuttaa sitä.

Henkilötietojen suoja

Tume Hall OÜ soveltaa kaikkia varotoimenpiteitä (mukaan lukien hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä) asiakkaan ja käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy tietojen muuttamiseen ja käsittelemiseen on ainoastaan siihen valtuutetuilla henkilöillä.

Turvallisuus

Kaikki Oot-Oot Stuudion verkkokaupassa käynnin ja ostosten tekemisen aikana tunnetuiksi tulleet asiakkaan ja käyttäjän henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Salattu tietoliikennekanava pankkien kanssa takaa ostoksen suorittajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

Evästen tallennus

Eväste on tekstitiedosto, joka lähetetään ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle verkkosivun toimesta, jolla käyttäjä vierailee. Eväste tallennetaan käyttäjän verkkoselaimen tiedostokatalogiin. Jos käyttäjä on käynyt verkkosivulla aiemmin, verkkoselain lukee evästeen ja lähettää eteenpäin vastaavat tiedot verkkosivulle tai elementille, joka alunperin tallensi evästeen. Lisätietoa evästeistä on saatavilla sivulta www.aboutcookies.org. Evästeet mahdollistavat verkkosivun käyttötilastojen, verkkosivun alasivujen suosion ja muiden verkkosivuilla tehtävien toimintojen  seuraamisen. Evästeestä saatavia tietoja käytetään verkkosivun käyttömukavuuden ja sisällön parantamiseksi.

Evästeiden tyypit

 • Pysyvät evästeet ovat välttämättömiä verkkosivulla liikkumiseen ja sen toimintojen käyttämiseksi. Jos pysyviä evästeitä ei ole, käyttäjä ei saisi käyttää kaikkia verkkosivun toimintoja;
 • Istuntoevästeet mahdollistavat verkkosivulle käyttäjän aiemmin tekemien valintojen muistamisen (esimerkiksi käyttäjänimen, kielivalinnan, jne.) ja sitä kautta tehokkaampien ja yksilöllisempien toimintojen tarjoamisen;
 • Seurantaevästeet keräävät tietoja käyttäjän käyttäytymisestä verkkosivulla. Seurantaevästeistä saatavat tiedot mahdollistavat verkkosivun käyttömukavuuden nostamisen.

Evästeistä kieltäytyminen

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneelle. Jos käyttäjällä on tällainen toive, hänen pitää muuttaa verkkoselaimensa asetuksia. Paremman yleiskatsauksen saamiseksi on suositeltavaa tutkia käyttäjän verkkoselaimen evästeiden hallintamahdollisuuksia.

Eri tyyppiset verkkoselaimet käyttävät erilaisia tapoja evästeiden kieltämiseksi. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla sivulta www.aboutcookies.org. Evästeitä estäessään käyttäjän tulee huomioida, että kaikki verkkosivun toiminnot eivät enää välttämättä ole saatavilla käyttäjälle.

Yksityisyysmenettelyn ehdot ja muutokset

Alkaessasi käyttämään verkkosivuamme tai täyttäessäsi kanta-asiakashakemuksen olet tutustunut oheisiin periaatteisiin ja ehtoihin ja hyväksynyt ne. Pidätämme itsellämme oikeuden tarvittaessa muuttaa yksityisyysmenettelyn yleisehtoja, tiedottaen siitä kaikkia kanta-asiakkaita.

Kaikissa yksityisyysmenettelyyn tai tiedonkäsittelyyn liittyen heräävissä kysymyksissä tai huolissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin osoitteella info@oot-oot.com