Privaatsuspoliitika

Oot-Oot Stuudio kaubamärgi juriidiline keha Tume Hall OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Tume Hall OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Kliendi ja kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näiteks kauplustes);
 • Veebisaidi kasutamisel kliendi ja kasutaja kontoinfos või küpsiste (cookies) kaudu;
 • Ostu või tellimuse sooritamisel meie kaupluses või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Tume Hall OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
 • Järelmaksutaotluse esitamisel.
 • Oot-Oot Stuudio on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Tume Hall OÜ kasutab alljärgnevaid andmeliike:

 • Nimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
 • Postiaadress – vajalik lepingu täitmiseks toodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud tooteid kohale toimetada. Juhul, kui klient tellib tooted kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid tellimusse tuleb märkida aadress, millele on vaja tooted kohale toimetada;
 • E-posti aadress – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;
 • Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
 • Isikustamata andmed (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht) – vajalik selleks, et saaksime klientidele ja kasutajatele edastada kasulikku teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

Kui klient või kasutaja on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt Tume Hall OÜ-le antud kontaktandmeid kasutades. Kliendil või kasutajal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

Kliendi ja kasutaja andmete vastutav töötleja on Tume Hall OÜ, registrikood 11547977, asukoht Rävala pst 7, Tallinn Harjumaa 10143.

Tume Hall OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele teenuse osutamise ja teeninduslikul eesmärgil. Samuti turunduslikul eesmärgil, v.a siis kui klient või kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volitatud töötlejad on Tume Hall OÜ koostööpartnerid transpordi korraldamises, tootmises, järelmaksu vormistamises ja raamatupidamises. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Tume Hall poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg

Tume Hall OÜ säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

Seoses kogutud andmete kasutamisega kehtivad kliendile järgnevad õigused:

 • Kliendil on õigus saada Tume Hall OÜ-lt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
 • Kliendil on õigus nõuda Tume Hall OÜ-lt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
 • Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
 • Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu konto“ alas.

E-maili (Oot-Oot Stuudio veebisaidi kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

Isikuandmete kaitse

Tume Hall OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi ja kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Oot-Oot Stuudio e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi ja kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Küpsiste salvestamine

Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, veebilehe alamlehtede populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone;
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone;
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Küpsistest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale olla kättesaadavad.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@oot-oot.com